Lane 4, Raja Park, Jaipur, Rajasthan.
+91-7073219999
Timings : 12:00 PM to 03:30 AM
Jaipur